Değerli Katılımcımız,Aralık ayında Çin’de görülen ve Avrupa’ya da sıçramış olan Corona (Covid-19) Virüsü nedeni ile,Milli Eğitim Bakanlığı 12.03.2020 tarih ve 84037561-821.05-E.5339784 sayılı yazısı ile Türkiye genelindeöğrenci katılımı ile kamu ve özel kurumlarda...

daha fazla bilgi edinin